Τι είναι

Μάθετε περισσότερα

Το έργο OpenPLeRobot έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος εξ – αποστάσεως ρομποτικής
εκπαίδευσης με βιωματικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα το έργο OpenPLeRobot αποσκοπεί στη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου πακέτου ρομποτικής εκπαιδευτικής που βασίζεται σε νέα εργαλεία λογισμικού ικανά να προσομοιώσουν εφαρμογές ρομποτικής σε εικονικό περιβάλλον σε συνδυασμό με φορητή μονάδα ρομποτικού εξοπλισμού ώστε ο εκπαιδευόμενος να μετατρέπει τη θεωρητική γνώση του ψηφιακού περιβάλλοντος σε
εμπειρία πραγματικού περιβάλλοντος.

Συνεισφορά

Τι κερδίζετε

Εικονικό εργαστήριο ρομποτικής

Σύγχρονη και ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση

Ενίσχυση της επικοινωνίας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένωνΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" που ανήκει στον επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)

Font Resize
Contrast