Πηγαίος κώδικας

Όσον αφορά στις εταιρείες πληροφορικής, όπως η OpenIT, οι οποίες έχουν ως βασικό τους αντικείμενο την παραγωγή προγραμμάτων-λογισμικών (software), ο πηγαίος κώδικας από τον οποίο αποτελείται το εκάστοτε πρόγραμμα-λογισμικό είναι μέγιστης σημαντικότητας. Η εταιρεία μας όσον αφορά στην αυτοματοποίηση της παραγωγής των προγραμμάτων της χρησιμοποιεί το αποθετήριο πηγαίου κώδικα GitHub.

Ο πηγαίος κώδικας αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα του OpenPLeRobot είναι διαθέσιμος με ελεύθερη πρόσβαση στον παρακάτω σύνδεσμο στο GitHub:


Font Resize
Contrast