Διαδικτυακό σύστημα

Η web πλατφόρμα του έργου OpenPLeRobot είναι πλέον διαθέσιμη και περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις λειτουργίες του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη ρομποτική.

Η web πλατφόρμα του OpenPLeRobot διαθέτει την ανάλογη λειτουργικότητα ανάλογως με το ρόλο αυτού που συνδέεται.


Font Resize
Contrast